Vi behandler din forespørsel, vennligst vent

Betingelser og vilkår

Vilkår for abonnement og bruk av tjenester i Schibsted Norge AS
Sist oppdatert: 09.2016
(Vilkårene er inkludert som del III i brukeravtalen hos SPiD)

1 INNLEDNING
Schibsted Norge er overbygningen for Schibsteds norske virksomhet og består blant annet mediehusene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Strilen, Bygdanytt, Vestnytt, Askøyværingen, Lindesnes Avis og Lister. Ved kjøp av abonnement hos et av Schibsted Norge-konsernets mediehus, inngår du avtale med Schibsted Norge AS.

Disse vilkårene regulerer kjøp av abonnement og bruk av tjenester hos et av ovennevnte mediehus.

Mer om Schibsted Norge-konsernets produkter, mediehusenes abonnementsalternativer og andre tjenester finner du på det enkelte mediehusets nettside.

Schibsted Norge bruker SPiD som påloggingsløsning og elektronisk betalingstjeneste. SPiD leveres av Schibsted Media Group UK Ltd. Når du blir abonnent eller registrerer en brukerkonto hos Schibsted Norge, inngår du en brukeravtale som beskriver og regulerer Schibsted Norge og Schibsted Media Groups bruk av opplysninger som samles inn. Alle kunder må opprette en SPiD-konto for å kjøpe produkter digitalt, benytte digitale produkter eks. eAvisen eller for å benytte nettjenester for å gjøre endringer på abonnementet. Brukernavn og passord i SPiD er personlig og skal ikke distribueres til andre.

Schibsted Norge AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold i Schibsted Norge. Enkelte selskaper i Schibsted Media Group kan ivareta funksjoner og behandle dine personopplysninger på vegne av Schibsted Norge eller også for egne formål. Eksempelvis vil SPiD håndtere og bearbeide personopplysninger på tvers av Schibsteds ulike tjenester. Mer om det finner du på deres nettsider.

Schibsted Norges vilkår suppleres av vilkårene for bruk av påloggings- og betalingstjenesten SPiD. Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene i sin helhet, blant annet for å forstå hvordan dine personopplysninger behandles av Schibsted Norge og SPiD.

Fra tid til annen vil vi uten nærmere varsel oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkårene på nytt.

2 BESTILLING OG BETALING
Dersom du allerede har opprettet en SPiD-konto (se punktet over) bruker du samme påloggingsinformasjon ved kjøp av abonnement eller andre tjenester fra Schibsted Norge.

Aldersgrensen for å bestille abonnement fra Schibsted Norge er 18 år. Abonnement på en av Schibsted Norges digitale tjenester er til personlig bruk. Noen av de digitale abonnementstjenestene kan deles med ett medlem av husstanden. Dette administreres på Min side i boksen Del ditt abonnement.

Du kan inngå avtale om abonnement for ulike abonnementsperioder. Gjeldende alternativer og priser finner du på mediehusets nettsider. Nye priser og produktendringer kunngjøres i avisen og på mediehusets nettsider senest 14 dager før iverksettelse. Nye priser gjøres gjeldende også for abonnement som før prisendringen er forskuddsbetalt etter tidligere pris.

Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt termin. Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil abonnementet stoppes og restnota beregnes til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt. Du vil motta faktura for ditt abonnement fra det enkelte mediehus.

Schibsted Norges gjeldende betalingsterminer har følgende avgrensning: 1 måned = 30 dager, 1 kvartal = 91 dager, 1 halvår = 182 dager, 1 år = 365 dager.

Schibsted Norge belaster fakturagebyr ved utsendelse av faktura. Ved bruk av AvtaleGiro, elektronisk faktura (eFaktura) eller kredittkort belastes ikke fakturagebyr.

Dersom du midlertidig flytter avisleveringen i Norge eller til utlandet, kan det påløpe ekstra kostnader. Eventuell kostnad avregnes på neste faktura og kan føre til endret pris eller abonnementsperiode. Ved omadressering til utlandet garanterer ikke Schibsted Norge for forsendelsen av avisen, og eventuell manglende levering vil ikke erstattes av Schibsted Norge.

Du kan midlertidig stoppe avisleveringen din slik du selv ønsker, men det gis ikke forlengelse i abonnementet i perioden avisen ikke leveres. Abonnementet belastes som normalt. I perioden når papiravisen ikke leveres, vil du fortsatt ha tilgang digitalt.

Det er ikke mulig å midlertidig stoppe et digitalt abonnement.

Det gis ikke momsrefusjon for kjøp og bruk av digitale tjenester fra utlandet og Svalbard.

Forholdet til iTunes
Ved kjøp av en av Schibsted Norges digitale tjenester gjennom Apples iTunes App Store gjelder Apples brukervilkår for registrering og kjøp. Slike kjøp vil ikke bli registrert hos Schibsted Norge, og abonnementene og tjenestene administreres i din iTunes-konto og ikke på Schibsted Norge nettsider.

3 VARIGHET OG OPPSIGELSE
Ditt abonnement fornyes automatisk med den abonnementsperioden du har valgt inntil du eventuelt sier opp abonnementet. Dette gjelder også digitale abonnement som er betalt med kredittkort. Tjenestene er uansett tilgjengelig ut den perioden du allerede har betalt for. Abonnement uten avtalt bindingstid kan når som helst sies opp med syv dagers varsel og med virking fra neste terminforfall. Avisleveranse kan om ønskelig opphøre midt i en avtalt abonnementsperiode, men uten rett til refusjon for aviser som ikke leveres. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

4 LEVERING

Avtalt leveringssted for papiravisen må merkes godt slik at distributøren finner fram. Det er normalt ikke avislevering på offentlige helligdager. For leveringsfrister, vennligst se Min side

5 ANGRERETT
Ved kjøp av abonnement hos et Schibsted Norge-konsernets mediehus, har du angrerett i henhold til angrerettlovens bestemmelser.  

Du mottar angrerettskjema i forbindelse med bestillingen, og kan gå fra avtalen ved å gi Schibsted Norge melding om dette innen 14 dager etter at angrerettskjemaet er mottatt.

6 REKLAMASJONER
Dersom du ønsker å reklamere på varen du har kjøpt, ber vi deg ta kontakt med oss via Min side.

7 RETTIGHETER
Ale rettigheter til tjenester og innhold fra mediehus i Schibsted Norge tilhører mediehuset. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten etter avtale med mediehuset.

8 ANSVAR VED NEDETID ELLER TEKNISKE PROBLEMER
Schibsted Norges digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Schibsted Norge vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene, må varsles kundesenter.

Om avisleveringen uteblir som følge av streik, lockout eller andre leveringsproblemer utenfor vår kontroll (force majeure), vil vårt erstatningsansvar begrenses oppad til det du har betalt for tilsvarende tidsrom. Ved uteblitt eller vesentlig forsinket avis, vil Schibsted Norge godskrive deg det som er betalt for avisen i tilsvarende tidsrom forutsatt at du snarest melder fra om uteblivelser til Schibsted Norge på mediehusets nettside. Som vesentlig forsinket avis anses avis levert 3 timer senere enn Schibsted Norges målsetting for levering.

Kjøp av løssalgsavis som følge av uteblitt eller vesentlig forsinket avis refunderes ikke av Schibsted Norge.

Schibsted Norge er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.

9 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Ved å akseptere disse brukervilkårene samtykker du til at Schibsted Norge og Schibsted Media Group kan behandle dine personopplysninger i tråd med følgende retningslinjer og vår personvernpolicy (se det enkelte mediehus sine nettsider).

Hva slags informasjon samler vi inn?
Schibsted Norge og Schibsted Media Group lagrer og bruker opplysninger om navn, fødselsdato, e-post, adresse og telefonnummer, samt opplysninger om eventuell annen regningsbetaler. I tillegg lagres informasjon om bruk av tjenestene, herunder hvilke tjenester du bestiller, hvilke nettsider som besøkes, informasjon om posisjon (geolokasjon) og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling.

For enkelte tjenester, for eksempel tjenester som brukes av barn under 18 år vil du kunne opprette en separat profil som er knyttet til din brukerprofil. Dersom du velger å benytte denne tjenesten lagrer vi følgende opplysninger som du selv registrerer: kallenavn, alder (valgfritt) og kjønn (valgfritt). Vi lagrer også informasjon om bruk av tjenesten, slik som hvilke nettsider som besøkes, samt kommentarer, reaksjoner og “likes” på nyhetsartikler og annet innhold. Denne informasjonen knyttes ikke sammen med den enkelte profil, men lagres sammen med artikler og innhold i tjenesten.

Schibsted Norge og Schibsted Media Group kan velge å sammenstille trafikkdata som er tilgjengelige ved hjelp av cookies og andre teknologier (for eksempel Local shared objects, pixel tags og Web beacons) med informasjon fra brukerprofilen.

Hva brukes opplysningene til?
Opplysningene brukes av Schibsted Norge og Schibsted Media Group for å gjennomføre avtalen med deg og til å forbedre og videreutvikle tjenestene. Vi behandler også personopplysninger for å få større kunnskap om brukerne våre, slik at vi kan gi deg tjenester, anbefalinger, innhold, annonser og markedsføring som er tilpasset deg. I tillegg vil opplysningene kunne bli brukt til analyse for å forstå markedstrendene og for å begrense misbruk av tjenestene.

Informasjon som er samlet inn i tjenester som er beregnet for barn under 18 år vil kunne grupperes etter alder og kjønn slik at vi kan forstå og forbedre kvaliteten på innholdet i tjenesten. Informasjonen vil ikke benyttes for andre formål uten eksplisitt samtykke til dette fra deg.

Deling av din informasjon
Schibsted Norge deler opplysninger om din bruk av tjenestene med andre selskaper i Schibsted Media Group til bruk for samme formål som er beskrevet i disse avtalevilkårene og det enkelte mediehusets personvernerklæring (se nettsiden). Opplysningene kan utleveres til tredjepart i den grad det er nødvendig for at Schibsted Norge skal kunne gjennomføre avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

Hvordan kan jeg administrere eller slette informasjon om meg selv?
Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Du kan når som helst kreve innsyn i opplysningene og at de slettes, med mindre opplysningene er nødvendige for å gjennomføre avtaleforholdet mellom deg og Schibsted Norge eller også lovpålagt.

10 SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING
Når du er registrert som bruker hos Schibsted Norge, og når du bruker Schibsted Norges abonnementstjenester, anser vi ditt kundeforhold med Schibsted Norge som aktivt. I et aktivt kundeforhold vil vi kunne ringe deg, samt sende deg tilbud og annen relevant informasjon basert på opplysninger vi har om deg som kunde. Markedsføringen vil være i form av nyhetsbrev, e-post, sms eller lignende, og kan inneholde tilbud og informasjon på tilsvarende produkter og tjenester fra Schibsted Norge. Som eksempel vil du som aktiv bruker kunne motta tilbud om kjøp av abonnement på en annen nyhetstjeneste eller et annet magasin eid og distribuert av Schibsted Norge.

Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til Schibsted Norge vil du bare motta elektronisk markedsføring dersom du har gitt særskilt samtykke til det.

Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring kan du følge avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsene du mottar.

11 KONTAKTINFORMASJON
Har du spørsmål om våre brukervilkår, ta gjerne kontakt med oss på Min side.