Endringer i distribusjon av aviser gjennom Posten

Posten endrer distribusjonen fra 1. juli 2024. Dersom du mottar avisen med post vil avisen bli levert med én dags forsinkelse annenhver mandag og onsdag. Det skyldes at Posten kun har distribusjon 8 av 10 ukedager. 


NB! Dersom du mottar avisen med avisbud hver dag eller sammen med ordinær post 2 og 3 dager i uken, gjelder ikke endringene for deg. Les mer i punktet Levering gjennom posten og forskjøvet levering under.