Vi behandler din forespørsel, vennligst vent

Abonnementsvilkår

Vilkår for abonnement og bruk av tjenester i Schibsted Media AS.
Sist oppdatert: 06.2024


1 INNLEDNING
Schibsted Media AS består blant annet av mediehusene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, VG, E24 og Dine Penger i Norge (heretter kalt “Mediehus/Mediehusene”). Når du kjøper abonnement hos ett eller flere av Mediehusene, inngår du en abonnementsavtale med Schibsted Media AS og det respektive Mediehus (heretter kalt “Schibsted” eller “vi”.

Disse abonnementsvilkårene regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp av digitalt og/eller papirabonnement og annen bruk av tjenester fra Mediehusene.

Du kan lese mer om de ulike Mediehusenes produkter, tjenester og abonnementsalternativer på nettsidene til det enkelte mediehus.
Schibsted bruker Schibsted-konto som påloggingsløsning og elektronisk betalingstjeneste. Når du blir abonnent eller registrerer en brukerkonto hos Schibsted, inngår du en brukeravtale som beskriver og regulerer Schibsteds bruk av opplysninger som samles inn. Alle kunder må opprette en Schibsted-konto for å kjøpe produkter digitalt, for å benytte digitale produkter, eksempelvis eAvisen, eller for å benytte nettjenester for å gjøre endringer på abonnementet. Brukernavn og passord på din Schibsted-konto er personlig og skal ikke distribueres til andre. Du plikter å holde all registrert informasjon knyttet til din Schibsted-konto oppdatert og korrekt.
Disse abonnementsvilkårene suppleres av vilkårene for bruk av påloggings- og betalingstjenesten Schibsted-konto, Schibsteds Personvernerklæring og det enkelte mediehusets brukervilkår. Vi oppfordrer deg til å lese disse i sin helhet, blant annet for å forstå hvordan dine personopplysninger behandles av Schibsted og Schibsted-konto.

Fra tid til annen vil vi gjøre mindre oppdateringer i disse vilkårene. Ved større endringer vil vi informere deg på forhånd.


2 BESTILLING OG BETALING
Dersom du allerede har opprettet en Schibsted-konto (se punktet over) bruker du samme påloggingsinformasjon ved kjøp av abonnement eller andre tjenester fra Schibsted.

Aldersgrensen for å bestille abonnement på papiravis eller digitalt abonnement fra Schibsted er 18 år. Abonnement på en av Schibsteds digitale tjenester er til personlig og privat bruk. Noen av de digitale abonnementstjenestene kan deles med en eller flere andre personer avhengig av ditt abonnement. Dette administreres på våre nettsider under Mine abonnement. Uten skriftlig avtale med Schibsted eller de enkelte Mediehus skal tjenestene og publikasjonene kun brukes ikke-kommersielt.

Du kan inngå avtale om abonnement for ulike abonnementsperioder. Gjeldende alternativer og priser finner du på det aktuelle Mediehusets nettsider. Nye priser og produktendringer kunngjøres i avisen og på det aktuelle Mediehusets nettsider senest 14 dager før iverksettelse. Nye priser vil gjelde fra neste abonnementet fornyes.

Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil tilgangen til produktet eller tjenesten stenges. Du vil bli belastet for det du har mottatt av aviser eller tjenester til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt.

Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt abonnementsperiode. Abonnement med bindingstid, skal betales forskuddsvis for hver periode i bindingstiden. Du vil bli fakturert eller trukket fra ditt betalingskort av det enkelte mediehus. Fakturautsteder for det enkelte mediehus er Riverty Norway.

Abonnenter som har kjøpt abonnement til kampanje-/tilbudspris, vil motta varsling før første fornyelse til ordinærpris. Abonnenter med abonnementsperiode på 6 måneder eller mer vil motta varsel før hver fornyelse.

Dersom du ikke ønsker å fortsette ditt abonnement med en ny abonnementsperiode kan du si opp abonnementet frem til 48 timer før ny abonnementsperiode starter. Se nærmere om dette i punkt 3 nedenfor.

Schibsted belaster fakturagebyr ved utsendelse av faktura. Ved bruk av AvtaleGiro, elektronisk faktura (eFaktura), PDF-faktura eller betalingskort belastes ikke fakturagebyr.

Dersom du midlertidig flytter levering av papiravis til utlandet, kan det påløpe ekstra kostnader. Eventuell kostnad avregnes på neste faktura og kan føre til endret pris eller abonnementsperiode. Ved omadressering til utlandet garanterer ikke Schibsted for forsendelsen av avisen, og eventuell manglende levering vil ikke erstattes av Schibsted.

Du kan velge å pause abonnement ditt en periode. Abonnementet vil ikke løpe i den perioden du har valgt pause, men fortsette å løpe ut det antallet dager du har betalt for når abonnementet reaktiveres.

Du kan midlertidig stoppe avisleveringen din slik du selv ønsker, men det gis ikke forlengelse i abonnementet i perioden avisen ikke leveres. Abonnementet belastes som normalt. I perioden når papiravisen ikke leveres, vil du fortsatt ha tilgang digitalt. Det er ikke mulig å midlertidig stoppe et digitalt abonnement.

Det gis ikke momsrefusjon for kjøp og bruk av digitale tjenester fra utlandet og Svalbard.

Forholdet til iTunes
Ved kjøp av en av Schibsteds digitale tjenester gjennom Apples iTunes App Store gjelder Apples brukervilkår for registrering og kjøp. Du må administrere disse abonnementene og tjenestene i din iTunes-konto og ikke på Schibsteds nettsider.


3 VARIGHET, ENDRING OG OPPSIGELSE
Ditt abonnement fornyes automatisk til den abonnementsperioden som ble oppgitt i kjøpsøyeblikket.

På enkelte abonnement kan du endre betalingstermin eller opp- og nedgradere tilgangsnivå og antall leveranser. Ved endring av betalingstermin vil abonnementet fornyes automatisk til den nye terminen du har endret til. Dersom du oppgraderer abonnementet ditt, skjer oppgraderingen umiddelbart. Resterende saldo fra ditt eksisterende abonnement godskrives på det oppgraderte abonnementet, og du fornyes automatisk til oppgraderte tilgangsnivå og termin. Ved nedgradering vil det nye tilgangsnivået først gjelde når inneværende abonnementsperiode er over, og du fornyes da automatisk til nedgradert tilgangsnivå og termin.

Abonnement kan når som helst sies opp med virkning fra neste abonnementsperiode, men senest innen 48 timer før ny abonnementsperiode starter. Refusjon kan bli gitt, dersom du henvender deg til vårt kundesenter. Dersom du har abonnement med bindingstid, vil du ikke kunne avslutte ditt abonnement før bindingsperioden er over.

En oppsigelse må rettes til vårt kundesenter eller gjennomføres på våre nettsider under Mine abonnement.

Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.


4 LEVERING
Avtalt leveringssted for papiravisen må merkes godt slik at distributøren finner fram. Det er normalt ikke avislevering på offentlige helligdager. For leveringsfrister, vennligst se aktuelt nettsted.


5 ANGRERETT
Ved kjøp av abonnement hos et Mediehus har du angrerett i henhold til angrerettlovens bestemmelser.

Du mottar angrerettsskjema i forbindelse med bestillingen, og kan gå fra avtalen ved å returnere utfylt angrerettsskjema til vårt kundesenter innen 14 dager etter at angrerettskjemaet er mottatt.


6 ANSVAR VED NEDETID ELLER TEKNISKE PROBLEMER
Schibsted og de enkelte mediehusenes digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Schibsted vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene, må varsles vårt kundesenter.

Om levering av papiravis uteblir som følge av streik, lockout eller andre leveringsproblemer utenfor vår kontroll (force majeure), vil vårt erstatningsansvar begrenses oppad til det du har betalt for tilsvarende tidsrom.

Ved uteblitt eller vesentlig forsinket avis, vil Schibsted godskrive deg det som er betalt for avisen i tilsvarende tidsrom forutsatt at du snarest melder fra om uteblivelser til Schibsted på Min side. Alternativt krediteres løssalgspris ved kjøp av erstatningsavis hos løssalgforhandler.

Schibsted og Mediehusene er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.

Produktene og tjenestene fra Mediehusene tilbys uten garantier for deres funksjon, kvalitet, anvendbarhet for bestemt formål, sikkerhet eller riktighet. Schibsted og Mediehusene tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i innhold. Schibsted, Mediehusene og deres samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for dette. Dette gjelder dog ikke dersom Schibsted, Mediehusene og deres samarbeidspartnere har påført en abonnent skade med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet. Fraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad annet ikke følger av lov.


7 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Schibsted Media AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold i Schibsted. For mer informasjon om personvern oppfordrer vi deg til å lese vår personvernerklæring.


8 SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING OG AKSEPT AV ANNONSEVISNING
Som aktiv og betalende kunde hos Schibsted vil de enkelte mediehusene kunne ringe deg, samt sende deg tilbud og annen relevant informasjon basert på dine opplysninger. Du anses å være aktiv kunde i 365 dager etter siste aktive abonnement. Markedsføringen vil være i form av nyhetsbrev, e-post, sms eller lignende, og kan inneholde tilbud og informasjon på tilsvarende produkter og tjenester.

Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til Schibsted vil du bare motta elektronisk markedsføring dersom du har gitt særskilt samtykke til det.

Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring kan du følge avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsene du mottar.

9 BRUDD PÅ ABONNEMENTSVILKÅRENE
Ved brudd på disse abonnementsvilkårene forbeholder Schibsted og Mediehusene seg retten til å avslutte eller fryse ditt abonnement.


10 KONTAKTINFORMASJON
Har du spørsmål om våre brukervilkår, ta gjerne kontakt med oss. Du finner oppdatert kontaktinformasjon på våre hjelpesider.
– Abonnement og priser
– Betingelser og vilkår