Vi behandler din forespørsel, vennligst vent

Redaksjonell profil

Det vesentlige skal være kjernen i BTs redaksjonelle profil. Målet vårt er å gjøre det lettere og mer fristende for leserne å ta til seg det vesentlige.

Bergens Tidende skal bidra til en utvikling i Bergen og på Vestlandet preget av fremtidstro, skapertrang og toleranse. Med basis i eget verdigrunnlag og ved å konkretisere vår egen publisistiske idé, skal journalistikken i BT videreutvikles og fornyes.

Det vesentlige skal være kjernen i BTs redaksjonelle profil. Målet vårt er å gjøre det lettere og mer fristende for leserne å ta til seg det vesentlige.

Det vesentlige i journalistikken er det som gir leseren større innsikt i forhold som gjør henne i stand til å fungere som samfunnsmenneske, som gir identitet, og som gir bedre forutsetninger for å mestre sitt eget liv.

BTs største redaksjonelle utfordring er å gjøre den vesentlige journalistikken bedre, og mer interessevekkende for flere.

Vi skal ikke nøye oss med å beskrive problemene og konfliktene, vi skal også lete etter mulige løsninger, vi skal vise frem de gode og nyskapende eksemplene, og vi skal være fremtidsrettet.

Vi skal sette egne emner på dagsordenen, og anspore den offentlige debatten.

BT skal gå foran og vise vei, men ikke så langt foran at publikum mister oss av syne.