Vi behandler din forespørsel, vennligst vent

Sponsorvirksomhet

Samarbeid, støtte og sponsorvirksomhet

Bergens Tidendes samarbeidsavtaler inngås helt uavhengig av mediehusetes redaksjonelle virksomhet. I hovedsak er Bergens Tidendes sponsorvirksomhet basert på markedsføringssamarbeid.

Bergens Tidende støtter humanitære, kulturelle og idrettslige formål. Støtten skjer på ulike måter, og gjennom ulike typer avtaler. Som sponsor yter Bergens Tidendes bare unntaksvis pengestøtte. Ett unntak er bedriftens julegave til støtte for et godt, lokalt formål. Denne gis i stedet for gaver til våre forbindelser.

I hovedsak er Bergens Tidendes sponsorvirksomhet basert på markedsføringssamarbeid og de verdier vi kan tilføre våre samarbeidspartnere gjennom gode betingelser på annonser eller andre tjenester.

Hvem vi samarbeider med går normalt fram av at Bergens Tidendes logo er med på samarbeidpartnernes annonser. Denne type samarbeid foregår både på prosjekt- og mer permanent nivå.

Bergens Tidendes samarbeidsavtaler inngås helt uavhengig av mediehusetes redaksjonelle virksomhet. I samtlige avtaler understrekes derfor at avtalen er inngått på forretningsmessig grunnlag, og at den ikke omfatter Bergens Tidendes redaksjonelle virksomhet. BT har derfor ikke særlige forpliktelser til å omtale eller på andre måter å gi redaksjonell spalteplass til arrangement og/eller virksomhet for øvrig. Bedriftens redaksjon avgjør på selvstendig grunnlag hva den vil dekke journalistisk, hvordan og i hvilket omfang.