Vi behandler din forespørsel, vennligst vent

Abonnementsvilkår – Bedrift

Sist oppdatert: 08.2018

 

1 INNLEDNING

Schibsted Norge består blant annet av mediehusene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, VG, E24, Strilen, Bygdanytt, Vestnytt, Askøyværingen, Lindesnes Avis, Lister og Sysla.

Denne avtalen («Avtalen») regulerer bedriftens («Bedriften») kjøp av abonnement til sine ansatte på tjenester fra ett eller flere av mediehusene, og er inngått med Schibsted Norge AS («Schibsted Norge»). Avtalen inngås per e-post eller på annen måte tilrettelagt av Schibsted Norge (heretter «Bestillingsbekreftelsen»).

Avtalen består av disse abonnementsvilkårene for bedrift, Bestillingsbekreftelsen, og Schibsted Norges generelle abonnementsvilkår finnes på: https://kundeportal.bt.no/bli-abonnent-default/betingelser-og-vilkar/

2 KONTAKTPERSONER

Ved avtaleinngåelse utnevnes det en kontaktperson fra hver av partene. Den som inngår Avtalen på vegne av Bedriften forutsettes å ha rett til å forplikte Bedriften i henhold til Avtalen.

3 BEDRIFTENS REGISTRERING AV ANSATTE

Schibsted Norge tilbyr to løsninger for registrering av abonnement til Bedriftens ansatte: avtale med manuell registrering av ansatte (3.1) og avtale med selvbetjent registrering av ansatte (3.2). Med mindre Bedriften har inngått en avtale med Schibsted Norge om selvbetjent registrering (3.2) gjelder manuell registrering (3.1).

 

3.1 Avtale med manuell registrering

 

En avtale med manuell registrering innebærer at Schibsted Norge registrerer Bedriftens ansatte og gir dem tilgang til Schibsted Norges tjenester.

 

Schibsted Norge tilbyr manuell registrering av ansatte via kundeservice. Registrering av ansatte via kundeservice gjøres i henhold til Schibsted Norges personvernpolicy og tilhørende rutiner for håndtering av personopplysninger, se kapittel 6.

 

3.2 Avtale med selvbetjent registrering

 

Schibsted Norge tilbyr et eget registreringsskjema som Bedriftens ansatte selv må fylle ut for å få tilgang til Tjenesten. De registrerte ansatte blir listet opp i administrasjonsverktøyet Min Bedrift. Tilgang til registreringsskjema finnes i Min Bedrift: https://bedrift.schibsted.no/admin. Schibsted Norge og kontaktpersonen i Bedriften utpeker administratorer til tjenesten. Administratorene logger inn med sin Schibsted-konto, se kapittel 4. Bedriften er ansvarlig for å sikre at administratortilganger er oppdatert og plikter å melde fra til Schibsted Norge om endringer i administratorrettigheter.

 

4 SCHIBSTED-KONTO  

For å få tilgang til digitale tjenester fra Schibsted Norge må Bedriftens ansatte logge seg inn med sin Schibsted-konto. Schibsted-konto er påloggingssystemet til Schibsted og benyttes av alle Schibsted Norges tjenester. De som allerede har en Schibsted-konto (for eksempel fra forrige avtaleperiode eller tidligere kundeforhold hos Aftenposten, VG, Finn.no eller andre selskaper som benytter Schibsted-konto), kan fortsette å bruke den samme kontoen. De som ikke har en Schibsted-konto må opprette en slik konto.

 

Brukervilkårene til Schibsted-konto er tilgjengelig her: https://payment.schibsted.no/about/terms.

 

5 BETALING OG OPPSIGELSE

Schibsted Norge tilbyr to avtaletyper: avtale med fastpris eller avtale med fleksibel pris:   

 

5.1 Avtale med fastpris

 

Bedriften faktureres i henhold til Bestillingsbekreftelsen. Bestillingsbekreftelsen spesifiserer termin, pris, varighet, maksimalt antall tilganger og andre tilleggstjenester som Bedriften og Schibsted Norge blir enige om. Bedriften er ansvarlig for å avslutte personlige abonnement som følge av oppsigelser/avslutning av ansettelsesforhold.

 

5.2 Avtale med fleksibel pris

Ønsket antall abonnementer forskuddsbetales for avtalt termin. Ved endringer i antall abonnementer eller tilganger vil Schibsted Norge justere påfølgende terminfaktura. Schibsted Norges gjeldende betalingsterminer har følgende avgrensning: 1 måned = 30 dager, 1 kvartal = 91 dager, 1 halvår = 182 dager, 1 år = 365 dager.

Avtalen fornyes automatisk med den avtaleperioden Bedriften har valgt inntil Bedriften eventuelt sier opp Avtalen eller endrer varighet. Tjenesten er uansett tilgjengelig ut den perioden Bedriften allerede har betalt for.

Avtale uten avtalt bindingstid kan sies opp med 1 måneds varsel og med virkning fra neste terminforfall. Avisleveranse kan om ønskelig opphøre midt i en avtalt abonnementsperiode, men uten rett til refusjon for aviser som ikke leveres. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

Bedriften er ansvarlig for å avslutte personlige abonnement som følge av oppsigelser/avslutning av ansettelsesforhold hos Bedriften.

6 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Schibsted Norge er behandlingsansvarlig for personopplysninger som Schibsted Norge behandler i medhold av denne Avtalen. Dette omfatter personopplysninger om ansatte i Bedriften i kraft av at de er administratorer av Avtalen og om ansatte som brukere av tjenestene.

Schibsted Norge trenger følgende personopplysninger for å opprette Avtalen:

  • De ansattes navn, epost, telefonnummer og adresse (herunder eventuelt etasje og leilighetsnummer)

Ovennevnte informasjon skal passordbeskyttes, eventuelt krypteres, ved oversendelse til Schibsted Norge.

Før Bedriften utleverer personopplysninger til Schibsted Norge skal Bedriften påse at det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag for slik utlevering. Videre skal Bedriften ha informert de ansatte om at personopplysninger utleveres til Schibsted Norge, hvilke personopplysninger som utleveres, formålet med utleveringen, og at Schibsted Norge vil ta kontakt med den ansatte i anledning oppstart av avtalt leveranse.

Les mer om personvern i Schibsted i personvernerklæringen.    

For å få tilgang til digitale tjenester må den ansatte benytte sin eksisterende Schibsted-konto eller opprette slik konto hvis han eller hun ikke allerede har det. Bruk av Schibsted-konto er underlagt egne vilkår og en egen personvernerklæring.

7 MARKEDSFØRING

Schibsted Norge vil kunne sende informasjon per e-post til den eller de som er oppført som kontaktpersoner fra Bedriften i medhold av Avtalen. Informasjonen vil inneholde både nyttig informasjon og veiledning, og markedsføring av tilbud og tjenester fra Schibsted Norge, herunder mediehusene.

Dersom mottaker ikke ønske å motta videre markedsføring kan mottaker melde seg av ved å følge avmeldingslenke i hver enkelt markedsføringshenvendelse.

Utover Schibsted Norges henvendelse til Bedriftens ansatte i forbindelse med oppstart av Avtalen (punkt 6), vil Schibsted Norge sende markedsføring til Bedriftens ansatte som regulert i Abonnementsavtalen.

8 ANSVAR VED NEDETID ELLER TEKNISKE PROBLEMER

Schibsted Norges digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelige på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Schibsted Norge vil i den grad det er praktisk forsøke å gi Bedriften informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene, må varsles kundesenteret.

Hvis fysisk levering av avis uteblir som følge av streik, lockout eller andre leveringsproblemer utenfor vår kontroll (force majeure), vil vårt erstatningsansvar begrenses oppad til det Bedriften har betalt for tilsvarende tidsrom. Ved uteblitt eller vesentlig forsinket avis, vil Schibsted Norge godskrive Bedriften det som er betalt for avisen i tilsvarende tidsrom forutsatt at Bedriften snarest melder fra om uteblivelser til Schibsted Norge på bedriftsabonnement@schibsted.no. Som vesentlig forsinket avis anses avis levert 3 timer senere enn Schibsted Norges målsetting for levering.

Schibsted Norge er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.

9 KONTAKTINFORMASJON

Har du spørsmål om våre brukervilkår, ta gjerne kontakt med oss på bedriftsabonnement@schibsted.no