Vi behandler din forespørsel, vennligst vent

Visjon og verdier

Visjoner, verdier og samfunnsengasjement

Bergens Tidende skal bidra til en utvikling i Bergen og på Vestlandet preget av fremtidstro, skapertrang og toleranse.

Bergens Tidende har lang tradisjon for å engasjere sine lesere også utenfor avisspaltene. Ved å ta initiativet til en innsamlingsaksjon via avisens spalter – til beste for nødlidende landsmenn i Nord-Norge vinteren 1868 – ga Bergens Tidendes grunnlegger signaler om at Bergens Tidende skulle være mer enn en avis.

Siden dengang har tradisjonen utviklet seg videre: Bergens Tidende er blitt en aktiv samfunnsdeltaker også utenfor avishuset, basert på ønsket om et positivt engasjement på Vestlandet og i Bergen, for vestlendinger og bergenserne.

Bergens Tidendes visjon
Vi skal engasjere og gi ny innsikt – hver dag!

Bergens Tidendes publisistiske idé

Avisen Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad.

Bergens Tidendes kjerneverdier

– Uredd
– Engasjert
– Troverdig